top of page
Search

Automatizujte své ESG reporty s Continia Sustainability


Podávání zpráv o udržitelnosti je dnes pro většinu společností neodmyslitelnou součástí jejich fungování. Nová směrnice, platná od ledna 2023, vyžaduje, aby firmy hlásily svůj dopad na životní prostředí a společnost. To pro vás může znamenat zvýšenou administrativní zátěž. Ve spolupráci s naším partnerem Continia proto nabízíme efektivní řešení, které vám pomůže tyto povinnosti splnit na pár kliknutí a bez složitostí.


Hodnoty budoucnosti


ESG zkratku jsme si podrobně vysvětlili v minulém článku. Skrývá v sobě environmentální, sociální a správní kritéria a funguje jako navigační systém pro udržitelné podnikání. Environmentální aspekty hodnotí, jak vaše firma ovlivňuje přírodu – od emisí skleníkových plynů po řízení odpadu. Sociální aspekty zase posuzují vaše vztahy s lidmi, od spravedlivých pracovních podmínek až po společenskou odpovědnost vůči okolním komunitám. Správní aspekty se zaměřují na vaše řízení a etiku, jako je transparentní rozhodování, efektivní kontrolní mechanismy a práva akcionářů.


Když se na ESG podíváme v kontextu moderního podnikání, je to jako mít v kapse mapu, která vám ukáže nejlepší cestu k dlouhodobému úspěchu a dobré pověsti na trhu.


Reportování zpráv o udržitelnosti ovšem může být časově náročným úkolem. Shromažďování a analýza dat o emisích CO2 a dalších dopadech často vyžaduje nemalé úsilí. Mnoho firem se potýká s obtížemi při integraci těchto dat s jejich stávajícími obchodními procesy a systémy. Máme ale řešení!


Jeden nástroj na všechny emise


Společnost Continia, náš dlouholetý partner, nabízí pokročilé nástroje pro ESG reportování, které jsou plně integrované s Microsoft Dynamics 365 Business Central. Tyto nástroje vám pomohou s efektivní správou a sledováním vašich environmentálních a sociálních dopadů. Jak?


Automatizace dat: Continia Sustainability umožňuje automatizované shromažďování a analýzu dat o emisích přímo z vašich obchodních transakcí. To zahrnuje moduly pro správu výdajů a zpracování dokumentů, což zjednodušuje celý proces reportování.

Přesné výpočty emisí: S pomocí Continie můžete přesně měřit emise v kategoriích přímé emise, nepřímé emise z nakupované energie a další nepřímé emise v hodnotovém řetězci. Díky tomu budete mít jasný obraz o vašem skutečném dopadu na životní prostředí.

Dodržování standardů: Řešení vám pomůže splnit mezinárodní standardy, jako je Protokol o skleníkových plynech (GHGP). To zajistí, že vaše ESG reporty budou transparentní, konzistentní a v souladu s mezinárodními požadavky i do budoucna.

Jednoduchá integrace: Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a integraci s Business Centralem můžete snadno spravovat ESG data bez nutnosti složitých změn ve vašich současných procesech a bez změny ERP systému.
Chcete i vy reportovat bez starostí?


Kontaktujte naše konzultanty. Zavedení a dodržování ESG standardů není jen o splnění regulačních požadavků, ale je také klíčem k dlouhodobému úspěchu a pozitivnímu vnímání vaší firmy na trhu. Řešení od Continia, propojené s Microsoft Dynamics 365 Business Central, nabízí způsob, jak tento proces zjednodušit a efektivně řídit. 

Autorka článku: Kristina Sverkunová


35 views

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page