top of page
Search

Jak si Business Central poradí s ESG: Deník udržitelnosti, který se vyplní skoro sámKaždý den děláme rozhodnutí, která mají dopad na životní prostředí a lidi kolem nás. U firem to platí obzvlášť. Proto Evropská unie i mnozí investoři začínají vyžadovat dodržování ESG hodnot. V našem článku zjistíte, co se pod zkratkou skrývá a jak tyto hodnoty můžete jednoduše naplnit s pomocí ERP systému Business Central bez implementace nových nástrojů.


Zkratka za lepší budoucnost


ESG v sobě skrývá slova Environment, Social a Governance.


  1. Environmentální kritéria zahrnují energii, kterou vaše firma spotřebovává, a odpad, který při svém fungování vytváříte. Může se jednat například o tisknutí a následné skartování dokumentů v případě kancelářské práce a nebo generování zbytkového materiálu při výrobě vlastních produktů.

  2. Sociální kritéria řeší vztahy, které budujete v rámci vaší společnosti i navenek. Jedná se o zodpovědnou komunikaci důležitých témat – například pokud je pro vaši firmu zásadní téma využívání obnovitelných materiálů nebo diverzita na pracovišti. 

  3. Governance neboli správa a řízení, je set interních norem a postupů, který firmě umožňuje přijímat, dodržovat a kontrolovat předpisy a zásady. Prakticky se jedná o dokumenty a návody, které vám a vašim zaměstnancům jasně sdělují, co se od nich v rámci ESG hodnot očekává.


Dodržování ESG hodnot firmám přináší nejeden benefit


V B2B i B2C sektoru můžete oslovit nové zákazníky, kterým záleží na udržitelném rozvoji a životním prostředí. Zároveň implementace nových postupů může přinést nižší spotřebu energií, vody i materiálů a s tím spojené nižší náklady. Některé firmy mohou získat dotace a granty, které souvisejí s využíváním obnovitelných zdrojů energie.


Pokud s ESG teprve začínáte, můžete se cítit přehlceni všemi otázkami, které je potřeba řešit. Pokud ale využíváte D365 Business Central od Microsoftu, máte z velké části vyřešeno.


Jednodušší reporting díky Microsoftu


Prvním krokem v úspěšném naplnění ESG je dokumentace a reportování. K tomu slouží Deník udržitelnosti. Tuto funkci nově nabízí i Microsoft, konkrétně v rozšíření Microsoft Cloud for Sustainability. Díky této funkci můžete zaznamenávat svoji spotřebu a tvorbu emisí CO2, a tak měřit svůj dopad na životní prostředí a plánovat budoucí změny.


  • Rozšíření automatizuje manuální procesy a umožňuje organizacím efektivně zaznamenávat data týkající se životního prostředí, a to v souladu se směrnicí Evropské unie o podávání zpráv o udržitelnosti podniků. Data dokáže zadávat automaticky, což vede ke snížení chybovosti, ale můžete je vkládat i manuálně.

  • Základní funkce snadno rozšíříte pomocí nástrojů, jako je Azure a Power Platform, a vytvoříte si vlastní řešení na míru – například nové vzorce a sestavy.

  • Rozšíření můžete propojit s jakýmkoliv podnikovým systémem, ale nejlépe spolupracuje s Business Centralem.


Deník udržitelnosti vše pohlídá


K čemu je dobré využívat Microsoft Cloud for Sustainability pro vedení Deníku udržitelnosti? Rozšíření zjednodušuje vykazování díky shromažďování dat na jednom místě a v reálném čase. Můžete kdykoliv vygenerovat report, který bude splňovat požadavky příslušného regulačního orgánu. Nenaplnění ESG směrnic může vést k poškození jména firmy a právě vykazování skutečných dat pomáhá identifikovat slepá místa, která můžete do budoucna vylepšit. Zároveň, pro zahraniční investory jsou ESG hodnoty zásadním faktorem při rozhodování, kterému projektu poskytnout finanční i lidské zdroje.

 

Správně vedený Deník udržitelnosti pomáhá prezentovat snahy vaši firmy o lepší budoucnost nejen vaší společnosti, ale i širokého okolí. Díky skutečným datům se můžete lépe rozhodovat a snadněji odhadnete rizika, kterým můžete včas předejít. Mimo jiné posílíte hodnotu své firmy v očích potenciálních investorů i zákazníků.


Vyzkoušejte si nové rozšíření pod vedením experta


Ozvěte se našim konzultantům a provedeme vás systémem krok za krokem.


Chcete se do tématu ponořit více do hloubky? V příštím článku se podíváme, jak k ESG přistupuje náš partner Continia.Máte otázku? Zeptejte se našeho konzultanta
Sebastián Benna

Solutions Consultant
Autorka článku: Kristina Sverkunová
145 views

Comments


bottom of page