top of page
Search

Co je to business reporting?

Nový rozsáhlý projekt je před vámi. Zatím vše běží jako po drátkách – tým je motivovaný, projektový plán hotový, úkoly rozdělené a vše se dává do pohybu. Vy jako manažer ale máte plné ruce práce. Organizujete schůzky, rozesíláte desítky e-mailů, staráte se o další klienty a k tomu se snažíte podporovat a motivovat svůj tým. Pod takovým náporem není divu, že nezbývá příliš času na sledování výkonu a analyzování příležitostí ke zlepšení a růstu. Nemusíte na to ale být sami – pomůže vám business reporting!
Cíle business reportingu


Bez reportů se neobejde žádná organizace – ať už má třicet zaměstnanců, nebo dva tisíce. Na oboru přitom nezáleží. Jsou tu pravidelné výkazy zisků a ztrát, reporty pohledávek či závazků, ale i řada dalších finančních reportů. Vedle toho jsou mnohdy klíčové i projektové reporty, které monitorují například vytíženost zdrojů, plnění plánu a rozpočtu. Sledování financí a výkonu společnosti v různých aspektech je zkrátka pro vedení klíčové. Jak jinak by mohlo efektivně plánovat a držet krok s vývojem trhu?

Reporting je nástroj pro kritické analyzování a pro sledování výkonu všech oblastí a činností organizace. Jinými slovy – stačí pár kliknutí a víte, jaký je právě teď stav v dané oblasti. Místo šlapání do neznáma pak rozhodujete na základě přesných a aktuálních dat.


Jak probíhá tvorba reportu?

  • Shromáždí se relevantní zdrojová data

  • Zrevidují se výstupní informace ve vybraných oblastech (např. obchod, finance, výroba atd.)

  • Proběhne analýza výstupních dat

  • Vydají se doporučení pro případné rozšíření reportu (např. úprava způsobu zadávání vstupních dat tak, aby výsledek měl větší vypovídací hodnotu)

Výsledek reportu pak může poskytnout vysvětlení, proč nastal určitý problém. Může pomoci zlepšit výkon v některé oblasti. Nebo dopomůže k návrhu postupu řešení dané situace.
Benefity business reportingu


Dodržování směrnic a předpisů

Pokud máte šikovného poskytovatele, který vám nástroj nastaví na míru, pak si můžete být jistí, že v reportech nebudou chybět žádná kritéria, která jsou pro vás zásadní. Člověk se totiž snadno přehlédne a udělá chybu, ale správně nastavený reportingový nástroj ne.


Transparentnost

Business reporting napomáhá i při komunikaci s kolegy. Když máte možnost poskytnout všem zúčastněným srozumitelný přehled o situaci, hned se pracuje lépe a cíle plníte efektivněji.


Snadnější rozhodování

Když se letité zkušenosti a intuice managementu spojí s přesnými, aktuálními daty v komplexním přehledu, každý krok vpřed je výrazně jistější. S Jet Reports můžete konvertovat data i z několika poboček či společností zároveň a v jediné Excelové tabulce získat souhrnný přehled!


Chyby pod kontrolou

Občasným problémům a chybám se nevyhne žádná společnost. Podstatné je včas je odhalit a dostat pod kontrolu. Díky pravidelnému monitoringu s pomocí reportů se to daří mnohem efektivněji.


Efektivní strategické plánování

Abyste dokázali reagovat na měnící se situaci ve firmě i na trhu a přizpůsobit tomu své strategie, potřebujete mít po ruce přesná a komplexní data. S Jet Reports máte cenné analýzy k dispozici, kdykoli potřebujete.


Lepší zákaznický servis

Business reporting ale není užitečným pomocníkem jen uvnitř společnosti. Díky tomu, že je management vyzbrojený relevantními daty, poskytuje i kvalitní zákaznický servis. Automatizace se navíc postará o rychlé generování přesných čtvrtletních či celoročních reportů pro vaše klienty.


Sečteno a podtrženo...

… reporting dokáže odhalit slabá místa, pomoci s plánováním a rozhodováním a ukázat správný směr při hledání nových příležitostí. Ukáže ale i na úspěchy a ověřené postupy, abyste je mohli zopakovat.


Rádi vám o reportingu povíme víc a představíme nástroj Jet Reports. Ozvěte se nám 👇


38 views

Comments


bottom of page