top of page
Search

Uložte si tahák se 68 klávesovými zkratkami pro Business Central!Na co se zdlouhavě proklikávat systémem, když existují zkratky, které vám ušetří čas

a zjednoduší používání Business Centralu! Zapamatovat si je všechny najednou je skoro nadlidský úkon, proto jsme pro vás připravili tahák, ke kterému se můžete kdykoliv vrátit.


Základ, bez kterého se neobejdete


 • Alt + ↓: Rozbalit seznam / vyhledat hodnotu pole

 • Alt + ↑: Zobrazit popisek pole nebo záhlaví sloupce. Pokud sloupec obsahuje chybu ověření, po stisknutí zkratky se objeví chybová hláška

 • Alt + → : Vyhledat další informace

 • Alt + Q (macOS: Ctrl + Alt + Q): Otevřít okno „Řekněte mi, co chcete udělat“, které vám pomůže najít stránku, akci na stránce, sestavu nebo článek v dokumentaci

 • Alt + O: Přidat poznámku k vybranému prvku

 • Alt + N: Vytvořit nový záznam

 • Alt + T: Otevřít Nastavení

 • Tab: Posunout se na další ovládací prvek na stránce (akce, pole, tlačítka…)

 • Shift + Tab: Posunout se na předchozí ovládací prvek na stránce

 • Enter: Povolit nebo přejít k prvku, který je vybrán

 • Ctrl + F1: Otevřít nápovědu pro stránku

 • Ctrl + F5: Aktualizovat Business Central

 • F5: Aktualizovat otevřenou stránku

 • Esc: Zavřít stránku nebo seznam


Užitečné zkratky v seznamech


 • Domů (macOS: Fn + ←): Přesunout na první pole v řádku

 • Ctrl + Domů: Vybrat první řádek v seznamu

 • End (macOS: Fn + →): Přesunout na poslední pole v řádku

 • Ctrl + End: Vybrat poslední řádek v seznamu

 • Page Up (macOS: Fn + ↑): Posunout zobrazení řádků nad aktuálně zobrazené

 • Page Down (macOS: Fn + ↓): Posunout zobrazení řádků pod aktuálně zobrazené

 • ↑: Posunout o pole výše

 • ↓: Posunout o pole níže

 • → : Posunout v řádku o jedno pole doprava

 • ← : Posunout v řádku o jedno pole doleva

 • Enter: Otevřít seznam, který je přidružen k poli

 • Ctrl + Enter: Posunout se na další prvek mimo seznam


Když Ctrl + V nestačí


 • Ctrl + Home (Fn + Ctrl + ←): Vybrat první řádek v seznamu

 • Ctrl + End (Fn + Ctrl + →): Vybrat poslední řádek v seznamu

 • Ctrl + kliknutí (macOS: Cmd + kliknutí): Rozšířit výběr řádků o zvolený řádek

 • Shift + kliknutí: Rozšířit výběr řádků o zvolený řádek a všechny předchozí řádky

 • Shift + ↑: Rozšířit výběr, zahrnout řádek nad zvoleným řádkem

 • Shift + ↓: Rozšířit výběr, zahrnout řádek pod zvoleným řádkem

 • Ctrl + ↑ (macOS: Ctrl + Cmd + ↑): Posunout o řádek výše a ponechat výběr na aktuálním řádku

 • Ctrl + ↓ (macOS: Ctrl + Cmd + ↓): Posunout o řádek níže a ponechat výběr na aktuálním řádku

 • Ctrl + mezerník (masOS: Ctrl + Cmd + mezerník): Rozšířit výběr řádků o zvolený řádek

 • Ctrl + A: Vybrat všechny řádky

 • Ctrl + C (macOS: Cmd + C): Zkopírovat zvolené řádky

 • Ctrl + V (macOS: Cmd + V): Vložit zvolené řádky

 • F8: Zkopírovat hodnotu pole z řádku nad aktuálně vybraným polem a vložit


Pro snadnější vyhledávání a filtrování seznamů


 • F3: Aktivovat vyhledávací pole

 • Shift + F3: Otevřít/zavřít podokno filtru

 • Alt + F3: Zapnout filtrování seznamu podle hodnoty právě zvoleného pole

 • Ctrl + Shift + Alt + F3: Resetovat filtry

 • Ctrl + Enter: Návrat do seznamu z podokna filtru


Pro efektivní orientaci v kartách a dokumentech


 • Alt + F6: Rozbalit zvolenou záložku

 • Alt + N: Otevřít stránku a vytvořit nový záznam

 • Alt + Shift + N: Zavřít stránku a otevřít novou pro vytvoření záznamu

 • Alt + Shift + W: Otevřít aktuální kartu nebo dokument v novém okně

 • Ctrl + Enter: Uložit a zavřít stránku

 • Ctrl + ↓: Otevřít další záznam

 • Ctrl + Delete: Smazat řádek v dokumentech a pracovních listech


Jak se pohybovat v náhledu sestavy


 • ↓: Přejít dolů na stránku

 • ↑: Přejít nahoru na stránku

 • → : Přejít doprava, jakmile je stránka zvětšená

 • ← : Přejít doleva, jakmile je stránka zvětšená

 • Ctrl + 0 (macOS: Cmd + 0): Přizpůsobit velikost stránky na velikost displeje

 • Ctrl + Home (macOS: Cmd + Home): Přejít na první stranu sestavy

 • Ctrl + End (macOS: Cmd + End): Přejít na poslední stranu sestavy


Ušetřete čas v kalendáři


 • Ctrl + Home: Otevřít kalendář (pokud je kalendář zavřený)

 • Ctrl + Home: Otevřít aktuální měsíc a den (pokud je kalendář otevřený)

 • Ctrl + → (macOS: Cmd + →): Přesunout na následující den

 • Ctrl + ↑ (macOS: Cmd + ↑): Přesunout na předchozí týden, ale stejný den

 • Ctrl + ↓ (macOS: Cmd + ↓): Přesunout na příští týden, ale stejný den

 • Enter: Vybrat datum

 • Ctrl + End: Zavřít kalendář a odstranit aktuální datum

 • Esc: Zavřít kalendář a zachovat aktuální datum

 • t: Vložit datum „dnes“

 • w: Vložit datum „pracovní datum“


ERP systém vám šetří čas nejen svými zkratkami, ale hlavně funkcemi. Které to jsou, zjistíte v našem dalším článku.Pošleme vám celý tahák v přehledném ebooku. Chcete?


Napište si o něj na lkovarova@onpointserv.com.


Samozřejmě zdarma!

Máte otázku? Zeptejte se našeho konzultantaSebastian Benna

Solutions Consultant

Autoři článku: Kristina Sverkunová, Sebastian Benna
803 views

Opmerkingen


bottom of page